- Лист МОН від 17.08.2022 № 1/9445-22 "Методичні рекомендації для проведення 01 вересня 2022/2023 навчального року в закладах загальної середньої освіти першого уроку на тему: «МИ УКРАЇНЦІ: ЧЕСТЬ І СЛАВА НЕЗЛАМНИМ!»

- Лист МОН України від 10 серпня 2022 року №1/9105-22 "ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У 2022/2023 Н. Р." https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-zakladah-osviti-u-20222023-n-r?fbclid=IwAR2vky8UDqTIAGJSllH4dIwSTtwfqsZGgmDemhUScEHRIIdGfiwaFiSHXm4

Інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році

- «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 року № 434, затверджене в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за №659/4880 ( зі змінами)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00#Text https://ips.ligazakon.net/document/RE12665

Права дитини

- Постанова Верховної Ради України "Про ратифікацію Конвенції про права дитини" №789ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 року (набула чинності для України 27 вересня 1991 року) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12#Text

- Офіційний веб-сайт системи Безоплатної правової допомоги https://legalaid.gov.ua/

Національно-патріотичне виховання

- Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року, затверджені наказом МОН України від 06.06.2022 №527 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-v-zakladah-osviti-ukrayini-ta-viznannya-takim-sho-vtrativ-chinnist-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641

- Центр протидії дезінформації при РНБО України: https://cpd.gov.ua/category/events/

- Все про медіаосвіту й багато корисних ресурсів для педагогів: https://www.aup.com.ua/ http://medialiteracy.org.ua/

Протидія булінгу

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX (стаття 15) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

- Закон України «Про освіту» (стаття 53) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-

- Закон України «Про охорону дитинства» (стаття 10) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601

- «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

- Корисні посилання щодо теми антибулінгу https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu

- Профілактика булінгу (цькування):
---- гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidiabulingu/1-komplekt-programmediatsiya.pdf
---- відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація - ровесників і ровесниць» та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/vihovnarobota-shvaleni-rukopisi/.

Запобігання домашньому насильству

-Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами"від20 червня 2022 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text

- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

- Методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю (лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480) https://imzo.gov.ua/2018/05/21/lyst-mon-vid-18-05-2018-1-11-5480-metodychni-rekomendatsiji-schodo-zapobihannya-ta-protydiji-nasylstvu/

- Інформацією щодо захисту прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права https://minjust.gov.ua/m/str_19188

- Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами, затверджені наказом МОН від 02.10.2018 № 1047 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami

- Матеріали з питань запобігання та протидії домашньому насильству, розміщені на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» https://drive.google.com/file/d/1kdBNPKwOfNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/view

Запобігання та протидія торгівлі людьми

- Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.173) (статі 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

- Електронний курс «Основи протидії торгівлі людьми» www.ctcourse.org.ua

- Програма виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми для учнів 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahistprav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi

Профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки

- Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні" від 10 липня 2019 року № 689 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-2019-%D0%BF#Text

- План заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r

Сприяння розвитку учнівського самоврядування

- Закон України «Про освіту» (статті 28 та 70)

Сімейне виховання

- Закон України «Про освіту», стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

- Закон України «Про охорону дитинства», стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини

- Цивільний кодекс України, стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою

- Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей

- Кримінальний кодекс України, стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

- Сімейний кодекс України, стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав,

Матеріали, надіслані Міністерством освіти і науки України, які необхідно використовувати під час організації виховної роботи з учасниками освітнього процесу у 2022 році

1.«Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році» від 02.08.2022 р. №18794-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-usistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci

2.«Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України» від 22.06.2022 р. № 1/6885-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomunasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-nateritoriyi-ukrayini

3.«Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою» від 14.06.2022 р. № 1/6355-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikivtorgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu

4. “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України” від 10.06.2022р. № 1/6267-22 https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-prodeiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvityukrainy/

5. «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні» від 30.05.2022 № 1/5735-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomunasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

6. «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні » від 1305.2022 р. № 1/5119-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-seredditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

7. «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 29.03.2022 р. № 1/3737-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogosuprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

8. «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії » від 25.03.2022 р. № 1/3663-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-vumovah-voyennoyi-agresiyi

ШКІЛЬНІ НАКАЗИ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Кiлькiсть переглядiв: 325

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.